Наши собаки

Кобели

 

Kenshin-Ko-Go Royal Nippon Akitos

Суки

 

Rosia Kara Sakurahime

Rosia Kara Nobunari

Lavr De Dis E'Kioko Tenshi Sora

Rosia Kara Zuihoume

Haruka Hoshi Go from Hachimantai

Benihime Go Onagawa Kyouritsu