Наши собаки

Кобели

 

Kenshin-Ko-Go Royal Nippon Akitos

Суки

 

Rosia Kara Nana

Rosia Kara Gyoki Mai

Rosia Kara Yum Yum

Rosia Kara Sakurahime

Rosia Kara Nobunari

Lavr De Dis E'Kioko Tenshi Sora

Rosia Kara Zuihoume

Haruka Hoshi Go from Hachimantai

Benihime Go Onagawa Kyouritsu